Diskussion

En rektor som ryar

Läste just ett intressant blogginlägg av rektorn Edward Jensinger på Pauli Gymnasium i Malmö. Utifrån resultatet från forskningsprojektet UnosUno för han en diskussion kring hur satsningar på en-till-en kan lyckas bättre. Han tar upp vikten av engagemang från skolledningar för att en-till-en-satsningar ska bli lyckade. Han presenterar även resultat som visar att det är fler … Läs mer